MENU
  1. Akta Kerajaan Tempatan 1976
  2. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976
  3. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
  4. Akta Makanan 1983
  5. Akta Pengangkutan Jalan 1987