MENU

STATISTIK SEHINGGA APRIL 2023

 

 

SISTEM

BULAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS

SISPAA

14 25 18 14                
OSC Online 2 2 2 2                
iMDP Online 24 15 22 18                
Aduan Sistem 8 4 10 5                
Sewaan Perkhidmatan 21 58 27 11                
Permohonan Lesen 41 31 12 7                
Permohonan Sewa Gerai 0 68 23 2                
Pendaftaran Pembekal 4 6 7 12                
Pendaftaran Kontraktor 41 1 1 6                
JUMLAH 155 210 122 77