MENU

Akta

  1. Akta Kerajaan Tempatan 1976
  2. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976
  3. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
  4. Akta Makanan 1983
  5. Akta Pengangkutan Jalan 1987

Undang-Undang Kecil

BIL TAJUK / PERKARA NO. WARTA
1 Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Kerajaan Tempatan (MDP) 2000 Phg. P.U.11/2000
2 Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Jalan, Parit dan Bangunan (MDP) 2000 Phg. P.U.12/2000
3 Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MDP) 1994 Phg.P.U.5
4 Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (MDP) 1991 Phg.P.U.18
5 Undang-Undang Kecil Iklan (MDP) 2000 Phg.P.U.3/2000
6 Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (MDP) 1994 Phg. P.U. 21
7 Undang-Undang Kecil Kawalan & Penyeliaan Tempat-Tempat Makanan (MDP)1994 Phg.P.U.6/2000
8 Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (MDP)1991 Phg.P.U.7/2000
9 Undang-Undang Kecil Penjaja (MDP) 1991 Phg.P.U.6
10 Undang-Undang Kecil Pasar (MDP) 2000 Phg. P.U.4/2000
11 Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan (MDP) 2000 Phg. P.U.5/2000
12 Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MDP)1994 Phg. P.U.29
13 Undang-Undang Kecil Bayaran Denda Lesen (MDP) 2000 Phg. P.U.10/2000
14 Undang-Undang Kecil Peruntukan Mengenai Lesen Bersesama (MDP) 2000 Phg. P.U.9/2000
15 Undang-Undang Kecil Bayaran Pelan & Permit (MDP) 2000 Phg.P.U.8/2000
16 Undang-Undang Kecil Kerja Kayu & Stor Kayu (MDP) 1994 Phg. P.U. 22
17 Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MDP) 1994 Phg. P.U. 10
18 Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MDP) 1998 Phg. P.U. 23
19 Kaedah-Kaedah Pengawai MDP ( Kelakuan & Tatatertib) 2000 Phg.P.U.2/2000
20 Undang-Undang Kecil Taman (MDP) 2011 Phg. P.U. 24

Enakmen

  • Enakmen Hiburan 1993, Negeri Pahang
  • Enakmen Kawalan Kerbau Lembu 2001, Negeri Pahang
Kemaskini Terakhir: Selasa, 16 April 2024 - 5:10pm