MENU

Pekeliling

Senarai Pekeliling yang digunakan oleh Majlis Daerah Pekan:

 1. Pekeliling MDP dan semua keputusan mesyuarat penuh.
 2. Pekeliling Jabatan Perancang Bandar dan Desa.
 3. Pekeliling Jabatan Alam Sekitar.
 4. Pekeliling Jabatan Pengairan Dan Saliran.
 5. Pekeliling Perbendaharaan.
 6. Pekeliling-Pekeliling Perkhidmatan yang Berkaitan.
 7. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.
 8. Pekeliling dan Surat Perbendaharaan.
 9. Pekeliling dan Surat Perkhidmatan.
 10. Pekeliling Akauntan Negara.
 11. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.
 12. Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam

Pekeliling Jabatan Perkhidmatan Awam

 1. Pekeliling Perkhidmatan
 2. Surat Pekeliling Perkhidmatan
 3. Surat Edaran

Pekeliling Kementerian Kewangan Malaysia

 1. Pekeliling Perbendaharaan

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 16 April 2024 - 5:10pm