MENU
Nama : YH Dato' Haji Zainal Abidin bin Md.Amin, DIMP., AMP.  
Kelulusan : Sarjana Pentadbiran dan Pembangunan Tanah. (UTM)  
Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan & Profesional  
Jawatan : Yang DiPertua   
Klasifikasi Perkhidmatan : Pegawai Tadbir  
Jabatan : Yang DiPertua  
Tarikh Lantikan ke MDP : 15 April, 2021  
Pengalaman Bekerja

:1) 1.1.2016 - Yang Dipertua  Majlis Daerah Cameron Highlands

 2) 1.4.2010 - Setiausaha Majlis Perbandaran Bentong

 3) 1.6.2006 - Memangku Setiausaha Majlis Perbandaran Temerloh

 4) 1998 - 2005 - Pegawai Penilaian Majlis Perbandaran Temerloh

 5) 1985 - 1997 - Penolong Pegawai Penilaian Majlis Perbandaran Temerloh

 
Tel. : 09-4211081  
Fax : 09-4221954  
Emel : ydp@mdpekan.gov.my