MENU

 

FUNGSI DAN PERANAN

 • Mengurus perhubungan media, kenyataan dan siding akhbar.
 • Menyelaras kunjungan pelawat ke majlis dan daerah
 • Merancang, mengurus dan menyediakan bahan – bahan penerbitan, laporan tahunan, bulletin, risalah dan lain-lain bahan informasi bercetak.
 • Urusan pengendalian dan keurusetiaan program kualiti seperti ISO, EKSA, KIK dan sebagainya.
 • Menguruskan program – program dan semua aktiviti anjuran Majlis Daerah Pekan di peringkat dalaman dan luar jabatan
 • Menjalankan kerja-kerja promosi dan seranta berkenaan dasar-dasar dan kempen-kempen berkaitan majlis.
 • Menyediakan dan menyelaras laporan-laporan berkaitan majlis kepada SUK, Kementerian dan lain – lain berkaitan.
 • Menerima dan menyelaras aduan daripada orang awam melalui telefon, bersurat, email, laman web, fax atau datang sendiri.
 • Memproses dan mendapatkan maklumbalas aduan.
 • Menjadi Urusetia Hari Bertemu Pelanggan (HBP)
 • Bertanggungjawab mengendalikan pameran dan maklumat kepada orang awam.
 • Mengendalikan urusan protokol dan sambutan majlis rasmi.

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 16 April 2024 - 5:10pm