MENU

Fungsi

  • Memproses permohonan kebenaran merancang, perlanjutan tempoh kebenaran merancang dan kelulusan pelan pra hitungan.
  • Memproses permohonan kelulusan pelan pecah sempadan/ pecah bahagian/ penyatuan tanah.
  • Membuat keputusan terhadap ulasan perancangan bagi permohonan tukar syarat tanah dan permohonan projek pelaburan Kerajaan Negeri.
  • Menyemak dan memproses surat ulasan permohonan tanah individu/ agensi yang diterima daripada Pejabat Tanah dan Daerah.
  • Memproses permohonan Papan Iklan Luar dalam kawasan Majlis.
  • Pengurusan lalulintas dan kajian projek-projek khas pelancongan dan pembangunan Majlis.
  • Mengurus dan memantau pelaksanaan dasar dan strategi dalam Rancangan Struktur Negeri Pahang dan Rancangan Tempatan Daerah.
  • Pengurusan perkhidmatan pengangkutan awam, perancangan kemudahan sokongan pengangkutan awam dan pemantauan operasi pengangkutan awam.
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 22 September 2023 - 10:02am