MENU

JENIS-JENIS PERKHIDMATAN YANG DIBERIKAN :

 • Prosedur Bantahan Cukai Taksiran Harta.
 • Permohonan Pengecualian Cukai Taksiran Harta.
 • Permohonan Pindahmilik Nama (Caj RM10.00 dikenakan). 
 • Permohonan Tukar Alamat Surat Menyurat.
 • Penyewaan bangunan Majlis Dearah Pekan.
 • Laluan dan kaunter tiket bas.
 • Tanah Kosong.

BIL

URUSAN

KUALITI / KUANTITI

1

Mengemaskini alamat yang diterima daripada pelanggan

1 hari bekerja

2

Mengemaskini Borang I dan Borang J

3 hari bekerja

3

Semua Panggilan aduan awam dilayan serta merta.   

Hormat, sopan santun dan mesra

4

Mengendalikan dan mengambil tindakan ke atas semua kes aduan penilaian.   

Selewat-lewatnya 2 hari bekerja.

5

Mengeluarkan Notis Tunggakan Cukai Taksiran (Notis E) dua kali setahun

Sebelum 20 Mac dan 20 September setiap tahun.

6

Mengeluarkan Notis Pindaan Senarai Nilaian dalam masa yang ditetapkan   

Tidak kurang dari 30 hari

7

Menghantar Bil Cukai Taksiran 2 kali setahun

Minggu pertama bulan Januari dan Julai

8

Mengeluarkan Notis Penilaan semula kepada pelanggan

Tidak kurang dari 42 hari dari tarikh kuatkuasa.

9

Membuat pemeriksaan ke atas harta yang memohon sewa

10 hari bekerja

10

Menyampaikan keputusan permohonan untuk remisi   

30 hari bekerja

   

  Kemaskini Terakhir: Jumaat, 1 Disember 2023 - 5:27pm