MENU

CARTA ORGANISASI

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

  • Menguruskan permohonan penyewaan kemudahan sukan, peralatan dan dewan.
  • Menyediakan laporan bulanan penyewaan dewan, peralatan dan kemudahan sukan.
  • Melaksanakan persiapan tempat sebelum, semasa dan selepas bagi program-program rasmi daerah.
  • Menguruskan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB).
  • Menguruskan program-program kemasyarakatan di daerah Pekan.
  • Menguruskan program-program Jawatankuasa Perwakilan Penduduk (JPP).
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 15 Oktober 2021 - 11:30am