MENU

Fungsi 

Bahagian Pentadbiran

  • Menyelaras dan mengawal hal ehwal pentadbiran Majlis, pentadbiran am, pengurusan mesyuarat luaran dan dalaman majlis.
  • Memberikan khidmat nasihat, kaunseling dan khidmat teknikal pengurusan kepada kakitangan di semua jabatan dan bahagian Majlis.
  • Menyelaras hal ehwal dan aktiviti rasmi Majlis.

Bahagian Sumber Manusia

  • Bertanggungjawab terhadap pembangunan pengurusan sumber manusia MDP dalam hal-hal keperluan perjawatan dan perkhidmatan untuk kakitangan.
  • Memastikan setiap kakitangan diberi kursus dan latihan untuk memajukan diri dan mempertingkatkan produktiviti dari penghasilan tugas dengan cekap, bersih, amanah dan berkualiti.
  • Memberikan ilmu dan kemahiran kepada kakitangan dalam menangani semua tugas yang dipertanggungjawabkan.
  • Bertanggungjawab dalam membangunkan organisasi Majlis meliputi kajian perjawatan sedia ada dan keperluan pengwujudan jawatan baru, pentuan skim perkhidmatan serta penempatan dan pertukaran kakitangan.
  • Mengendalikan perkara yang berkaitan dengan urusan perkhidmatan seperti pencen, gaji dan elaun, cuti, pinjaman, tuntutan elaun pemangkuan, tanggung kerja, tatatertib dan sebagainya.
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 1 March 2024 - 11:23am