MENU

Fungsi

  • Mengenalpasti, mengatur dan melaksanakan program kemasyarakatan untuk komuniti.
  • Merancang dan melaksanakan aktiviti kebudayaan dan kesenian.
  • Penyelaras kepada Jawatankuasa Penduduk (JKP) Majlis Daerah Pekan.
  • Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti dan program yang berkaitan dengan bidang sosial untuk masyarakat sama ada anjuran pihak Majlis sendiri mahupun secara usahasama dengan badan kerajaan atau bukan kerajaan.
  • Sebagai pengantara di antara masayarakat dan Majlis dengan memberi perkhidmatan yang mesra dan berintegriti.
  • Penyelaras kepada Jawatankuasa Local Agenda (LA 21) Majlis Daerah Pekan.
  • Penyelaras Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB).
  • Penyelaras aktiviti kemasyarakatan dan aduan yang disampaikan oleh JKKK dan sebagainya.
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 17 September 2021 - 8:27am