MENU

 Fungsi

  • Menilai pegangan harta baru dan harta pindaan Senarai Nilaian berkadar di seluruh kawasan operasi bercukai MDP.
  • Menilai pegangan harta baru Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Angkatan Tentera di seluruh kawasan operasi bercukai MDP.
  • Menerima, memproses, mengurus segala bantahan dan rayuan pemilik harta tanah yang tidak berpuashati ke atas nilai kadaran yang dikuatkuasakan.
  • Menambah dan memperluaskan kawasan pungutan cukai secara berperingkat mengikut pembangunan kawasan dan tempat.
  • Memastikan semua pegangan yang dicukaikan sentiasa selamat dan diselenggara di dalam system berkomputer dan system manual MDP.
  • Menyelia kutipan semasa dan tunggakan cukai taksiran MDP.

  • Penyediaan maklumat, laporan, mesyuarat dan tindakan serta pemantauan hartanah yang terlibat di bawah AKta 757, 663, 118 dan yang berkaitan dengan COB.

  • Memastikan setiap pengurusan bangunan berstrata berfungsi dengan sempurna. 

  • Mengawal selia kesempurnaan penyenggaraan dan pengurusan bangunan serta harta bersama yang dilaksanakan oleh pemaju, badan pengurusan bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC).

  • Menguatkuasakan akta, peraturan dan garis panduan berkaitan.