MENU

 Fungsi

 • Menilai pegangan harta baru dan harta pindaan Senarai Nilaian berkadar di seluruh kawasan operasi bercukai MDP.
 • Menilai pegangan harta baru Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Angkatan Tentera di seluruh kawasan operasi bercukai MDP.
 • Menerima, memproses, mengurus segala bantahan dan rayuan pemilik harta tanah yang tidak berpuashati ke atas nilai kadaran yang dikuatkuasakan.
 • Menambah dan memperluaskan kawasan pungutan cukai secara berperingkat mengikut pembangunan kawasan dan tempat.
 • Memastikan semua pegangan yang dicukaikan sentiasa selamat dan diselenggara di dalam system berkomputer dan system manual MDP.
 • Menyelia kutipan semasa dan tunggakan cukai taksiran MDP.

 • Penyediaan maklumat, laporan, mesyuarat dan tindakan serta pemantauan hartanah yang terlibat di bawah AKta 757, 663, 118 dan yang berkaitan dengan COB.

 • Memastikan setiap pengurusan bangunan berstrata berfungsi dengan sempurna. 

 • Mengawal selia kesempurnaan penyenggaraan dan pengurusan bangunan serta harta bersama yang dilaksanakan oleh pemaju, badan pengurusan bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC).

 • Menguatkuasakan akta, peraturan dan garis panduan berkaitan.
   

Kemaskini Terakhir: Selasa, 16 April 2024 - 5:10pm