MENU

Fungsi

 • Menguatkuasakan undang-undang yang digunakan oleh majlis.
 • Operasi dan tindakan bersama dengan agensi kerajaan.
 • Pengendalian dan pengurusan sitaan.
 • Mendidik dan meningkatkan kefahaman orang ramai melalui aktiviti penguatkuasaan.
 • Mengurus, memantau dan mengawal hal ehwal syarikat kawalan keselamatan yang dilantik.
 • Menyediakan nasihat perundangan kepada Majlis.
 • Menentu dan menyediakan dokumentasi perwakilan kuasa dan akujanji.
 • Bertanggungjawab ke atas semua urusan pewartaan undang-undang dan notis di bawah perundangan yang berkuatkuasa.
 • Bertanggungjawab menggubal dan meminda undang-undang Majlis.
 • Mengurus dan mengemaskini bahan-bahan rujukan undang-undang jabatan termasuk warta, notis, jurnal dan sebagainya.
 • Menyemak perjanjian bagi pihak Majlis.
Kemaskini Terakhir: Selasa, 16 April 2024 - 5:10pm