MENU
Maklumat Anda

Tuan / Puan yang dihormati ,

Sila nyatakan kepuasan anda terhadap perkhidmatan berdasarkan panduan seperti berikut :

1 - CEMERLANG, 2 - MEMUASKAN, 3 - LEMAH

123
1. Adakah penempatan kerja anda sekarang bersesuaian dengan kemahiran anda? *
2. Pandangan anda tentang keselesaan persekitaran kerja. *
3. Adakah peralatan kerja yang disediakan memenuhi keperluan tugas? *
4. Tahap kepuasan anda terhadap peralatan kecemasan yang disediakan semasa bertugas. *
5. Adakah kenderaan yang disediakan bersesuaian dengan tugas? *
6. Adakah kursus, latihan dan motivasi yang diberikan mengcukupi? *
7. Adakah beban tugas anda setimpal dengan pendapatan anda? *
8. Respon anda terhadap peluang peningkatan kerjaya. *
9. Adakah anda berpuashati dengan tarikh penerimaan gaji? *
10. Adakah anda berpuashati dengan tempoh bayaran kerja lebih masa setelah tuntutan dikemukakan? *
11. Respon anda terhadap proses permohonan cuti. *
12. Apa respon anda terhadap kemudahan perubatan yang disediakan oleh MDP. *
13. Pandangan anda tentang layanan dan kebajikan kakitangan. *
14. Maklumbalas anda tentang aktiviti dan program yang dianjurkan kelab. *
15. Sejauhmana pandangan anda tentang keberkesanan Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan. *
16. Tahap penyediaan kemudahan peralatan komputer dan Sistem Teknologi Maklumat. *
17. Adakah anda memahami dan berpuashati dengan dasar, peraturan serta halatuju Majlis Daerah Pekan? *
18. Reaksi anda terhadap respon pengurusan kepada aduan, masalah dan pandangan pekerja. *
19. Adakah anda berbangga menjadi warga kerja Majlis Daerah Pekan? *

 

Sekian, Terima Kasih
Kami amat menghargai kerjasama anda serta masa yang diluangkan bagi menjawab soalan – soalan yang diberikan sebagai penambahbaikan terhadap perkhidmatan Majlis Daerah Pekan

 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 1 Disember 2023 - 5:27pm