MENU

Dalam memastikan kelancaran pentadbiran perkhidmatan awam tidak terjejas SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)/ PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB), keselamatan penjawat awam yang berurusan dengan orang awam dititikberatkan melalui kaedah kawalan pentadbiran.

Sehubungan itu, bilangan pelanggan yang akan berurusan di kaunter OSC akan dihadkan bertujuan untuk meminimumkan hubungan antara pegawai dan pelanggan.  Sebarang urusan di KAUNTER BAHAGIAN PUSAT SETEMPAT (OSC) adalah mengikut ketetapan temujanji terlebih dahulu. Pelanggan boleh menghubungi talian 09-4211077 untuk penetapan temujanji.