MENU

  Visi

  Untuk memastikan bandar Pekan sebagai sebuah bandar yang berperaturan dan berdisiplin serta berhemah.

  Misi

  Untuk memberikan kesedaran Undang-undang dan mempunyai peraturan yang di terimapakai dengan tegas, adil, saksama dan berhemah.

  Piagam Pelanggan

  Kami beriltizam untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan melalui perkhidmatan yang cekap, berkesan dan berkualiti dengan mengamalkan budaya kerja korporat dan peningkatan sistem pengurusan berkualiti yang berterusan bagi memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan.

  Kemaskini Terakhir: Isnin, 15 Oktober 2018 - 8:34am