MENU

Pekeliling

Senarai Pekeliling yang digunakan oleh Majlis Daerah Pekan:

 1. Pekeliling MDP dan semua keputusan mesyuarat penuh.
 2. Pekeliling Jabatan Perancang Bandar dan Desa.
 3. Pekeliling Jabatan Alam Sekitar.
 4. Pekeliling Jabatan Pengairan Dan Saliran.
 5. Pekeliling Perbendaharaan.
 6. Pekeliling-Pekeliling Perkhidmatan yang Berkaitan.
 7. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.
 8. Pekeliling dan Surat Perbendaharaan.
 9. Pekeliling dan Surat Perkhidmatan.
 10. Pekeliling Akauntan Negara.
 11. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.
 12. Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam

Pekeliling Jabatan Perkhidmatan Awam

 1. Pekeliling Perkhidmatan
 2. Surat Pekeliling Perkhidmatan
 3. Surat Edaran

Pekeliling Kementerian Kewangan Malaysia

 1. Pekeliling Perbendaharaan

Kenyataan Media/Surat Arahan COVID-19

16 MAC 2020

      1. KENYATAAN AKHBAR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

17 MAC 2020

     1. PERUTUSAN KHAS PERDANA MENTERI MALAYSIA

     2. KENYATAAN AKHBAR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

18 MAC 2020

     1. PERUTUSAN KHAS PERDANA MENTERI MALAYSIA

     2. KENYATAAN MEDIA MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (1)

     3. KENYATAAN MEDIA MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (2)

     4. KENYATAAN AKHBAR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

     5. KENYATAAN MEDIA MENTERI BESAR PAHANG

19 MAC 2020

     1. KENYATAAN AKHBAR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

20 MAC 2020

     1. KENYATAAN MEDIA PEJABAT PERDANA MENTERI

     2. KENYATAAN AKHBAR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

21 MAC 2020

     1. KENYATAAN AKHBAR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

22 MAC 2020

     1. KENYATAAN AKHBAR KEMENETRIAN KESIHATAN MALAYSIA

23 MAC 2020

     1. KENYATAAN MEDIA PERDANA MENTERI MALAYSIA

     2. KENYATAAN MEDIA MENTERI BESAR PAHANG

     3. KENYATAAN AKHBAR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

24 MAC 2020

     1. KENYATAAN AKHBAR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

     2. SIDANG MEDIA KHAS MAJLIS KESELAMATAN NEGARA

25 MAC 2020

     1. PERUTUSAN KHAS PERDANA MENTERI MALAYSIA

     2. SIARAN AKHBAR BANK NEGARA MALAYSIA

     3. KENYATAAN AKHBAR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

26 MAC 2020

     1. KENYATAAN AKHBAR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

27 MAC 2020

     1. PERUTUSAN KHAS PERDANA MENTERI MALAYSIA

     2. KENYATAAN AKHBAR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

     3. SIARAN MEDIA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

     4. KENYATAAN MEDIA KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA

28 MAC 2020

     1. KENYATAAN AKHBAR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

29 MAC 2020

     1. KENYATAAN AKHBAR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

     2. SIARAN MEDIA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

     3. KENYATAAN AKHBAR KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA

30 MAC 2020

     1. KENYATAAN AKHBAR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

     2. KENYATAAN AKHBAR KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA

31 MAC 2020

     1. KENYATAAN AKHBAR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

1 APRIL 2020

     1. KENYATAAN AKHBAR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Kemaskini Terakhir: Khamis, 2 April 2020 - 11:13am