MENU
  • Untuk memastikan kualiti perbandaran sentiasa di tahap optima melalui penyampaian perkhidmatan yang cekap, mesra dan berkesan.

  • Untuk memastikan perancangan dan pembangunan bandar dilaksanakan secara bersistematik dan realistik.

  • Untuk memastikan ciri-ciri dan identiti bandar kekal dengan fungsinya sebagai Bandar Diraja.

  • Untuk menjamin kebersihan dan keindahan alam sekitar baik serta kekal dengan ciri-ciri semulajadi.

  • Untuk mewujudkan kualiti perkhidmatan optima melalui amalan pengurusan budaya korporat.

Kemaskini Terakhir: Isnin, 23 Oktober 2017 - 6:22pm