MENU

Jabatan Khidmat Pengurusan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Ismail bin Yaacob Pembantu Tadbir 09-4211077
Suhana binti Abdul Jalil Pembantu Tadbir 09-4211077
Setiausaha, MDP Mohd Ali bin Mohd Amin., PKC Setiausaha 09-4211061 mohdali@mdpekan.gov.my
Norsila binti Kadir Pegawai Tadbir 09-4211078 norsila@mdpekan.gov.my
Sarifah Maszila binti Syed Sagap Ketua Pembantu Tadbir 09-4211051 sarifah@mdpekan.gov.my
Roshaini binti Sharif Pembantu Tadbir 09-4211051
Nasran bin Samsudin Pembantu Tadbir 09-4211077 / 4211080
Ahmad Suhaimi bin Abdul Rashid Pembantu Tadbir 09-4211077 / 4211080
Jabatan Kejuruteraan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Nor Haslina binti Mohd Nor Pembantu Tadbir 09-4211075
Unit Korporat
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Norfazleen binti Ayub Pembantu Tadbir 09-4211077 / 4211080